Cesty domů 240. díl – Rukojmí

Jarynova horkokrevnost začíná překračovat veškeré meze. Jeho poslední kousek vyústil v přestřelku se Závišovým kurýrem Pokorným. Ten se následně zabarikádoval ve svém bytě i s rukojmím, starou známou Žanetou. Do akce se tedy pouští Honza s Daliborem. Jejich primárním cílem je osvobodit rukojmí a pokud možno se vyhnout jakémukoliv dalšímu střílení. Na místo přijíždí i Hynek se svou stážistkou Věrou. Oba jsou svědky Honzova marného snažení Pokorného přesvědčit, aby se vzdal. Jeho strach se Záviše je mnohem větší, než ze smrti. Hynek je s průběhu přesvědčený o kritičnosti situace. Ve chvíli, kdy má zásahovka Pokorného na mušce neváhá dát příkaz ke střelbě. Žaneta je zachráněna a po krátkém rozhovoru se Soudkem i propuštěna. To Jaryna přímo vytáčí k nepříčetnosti. Vůbec se mu nezamlouvá jakým stylem ostatní přistupují k honbě za Závišem. Jeho námitky mu však nejsou příliš platné u výslechu u Mladého. Ten ho nekompromisně staví mimo službu. Jaryn je osobně angažován a není schopen udržovat profesionální odstup. A tím by mohl ohrozit i život policisty v utajení, jehož se podařilo k Závišovi dostat. Za zlomeného Jaryna vyráží orodovat Simona. Ta je rozhodnuta za všechny své děti bojovat. I když v případě Mariany by to mohlo ohrozit i její soudcovskou čest. Ale rodina je nadevše a pokud se bude Mariana držet rad Semeráda, tak se jí ze všech obvinění vyjít vítězně.

Cesty domů 240.díl online